DE VRIJE 

THEATERSCHOOL

PRODUCTIEKLASSEN 2018 - 2019

 
PRODUCTIEKLAS
ANNIE  (9+)


Deze klas is bedoeld voor iedereen tussen 9 en 22 jaar oud met al een beetje theaterervaring.
Inschrijven kan alleen na het doen van een auditie; deze wordt gehouden op zaterdag 15 september 2018 van 10:00-14:00u.
op onze locatie Muziek Academie Den Haag, Raamweg 36, 2596 HN Den Haag.

Aanmelden voor de auditie kan via audities@vrijetheaterschool.nl en bij de leden van het creatief team.

ANNIE wordt in de kersttijd uitgevoerd op de Royal Christmas Fair 2018 op het Lange Voorhout en in de Koninklijke Schouwburg. 

 • Repetitiedagen & -tijden:

maandag, 16:00u - 18:00u
zaterdag, 10:00 - 14:00u

download hieronder de jaarplanner 2018 - 2019 voor een volledig overzicht van alle repetities

 • Startdatum:

zaterdag 22 september 2018

(16 weken)

 • Creatief Team:

Erik Brinkhorst, Roosmarijn Prins,
Jannelieke Schmidt en Jordan Tuinman


 • Ervaring / Auditie vereist:

Nee / Ja, zie Algemene Informatie


 • Lesgeld:

€350


 • Code klas:

VTS-PR ANPRODUCTIEKLAS
LES MISERABLES (12+)


Deze klas is bedoeld voor iedereen tussen 12 en 22 jaar met een aantal jaar theaterervaring.

Inschrijven kan alleen na het doen van een auditie; deze wordt gehouden op maandag 17 september 2018 van 19:00-22:00u.
op onze locatie Muziek Academie Den Haag, Raamweg 36, 2596 HN Den Haag.

Aanmelden voor de auditie kan via audities@vrijetheaterschool.nl en bij de leden van het creatief team.

LES MISERABLES
wordt aan het einde van het seizoen uitgevoerd in het Theater aan het Spui. 

 • Repetitiedagen & -tijden:

maandag, 16:00 - 18:00u
zaterdag, 10:00 - 14:00u

download hieronder de jaarplanner 2018 - 2019 voor een volledig overzicht van alle repetities

 • Startdatum:

zaterdag 22 september 2018

(37 weken)

 • Creatief Team:

Caspar Bik, Erik Brinkhorst,
Jannelieke Schmidt en Jordan Tuinman


 • Ervaring / Auditie vereist:


 • Lesgeld:

€600


 • Code klas:

VTS-PR LMALGEMENE INFORMATIE

 • Voor deelname aan een productieklas moet je één of meer auditie(s) doen.
  De auditie(s) vinden plaats in de maand september; zodra de auditiedata definitief zijn vermelden we deze in onze Agenda.
 • Aanmelden voor een auditie(s) kan via audities@vrijetheaterschool.nl of bij de leden van het creatief team.
  Na ontvangst van je aanmelding krijg je van ons per email een uitnodiging voor de auditie(s).

  Ben je jonger dan 18 jaar dan is voor aanmelding toestemming van je ouders vereist.
 • Wanneer je voor één of meerdere productieklas(sen) bent aangenomen krijg je hiervan per email bericht.
  Bij deze mail zit een inschrijfformulier waarmee je uiterlijk op 1 november 2018 bij ons moet zijn ingeschreven.

  Mail het ingevulde formulier naar info@vrijetheaterschool.nl
  of geef het bij af bij een van de leden van het creatief team.
  Ben je jonger dan 18 jaar dan is voor inschrijving toestemming van je ouders vereist. 
  Door ondertekening van dit formulier ga je akkoord met de Algemene Voorwaarden Diensten van de Vrije Theaterschool VOF.
 • Wanneer je je inschrijft voor één of meerdere productieklas(sen) gaan wij ervan uit dat je bij alle repetities aanwezig bent die in de jaarplanner vermeld staan.
  Afmelden voor een repetitie kan alleen wanneer je dit tijdig (minimaal een week) aangeeft bij een van de leden van het creatief team.
 • Het lesgeld moet uiterlijk op 1 november 2018 volledig bij ons zijn bijgeschreven.
  Maak dit tijdig over op onze rekening NL04INGB0006641441 ten name van de Vrije Theaterschool.
  Vermeld bij de betaling de naam van de leerling en de code van de klas.
 • Het lesgeld voor de productieklas(sen) kan desgewenst gespreid worden betaald.

  Gespreide betaling van het lesgeld graag in overleg met en alleen na schriftelijke toestemming van de Vrije Theaterschool VOF.

 • Voor een tegemoetkoming in het lesgeld brengen wij je desgewenst graag in contact met de diverse Haagse en/of regionale culturele instellingen die hierin gespecialiseerd zijn. Met een aantal hiervan hebben wij inmiddels enige jaren contact en goede ervaringen.
  Wij verzoeken je nadrukkelijk niet zelfstandig korting op het lesgeld toe te passen; zonder onze schriftelijke toestemming ben je het bedrag verschuldigd dat op het inschrijfformulier vermeld staat.

 • Afhankelijk van het gekozen script bestaat een productieklas uit ongeveer 25 tot 30 leerlingen.

 • De repetities lopen parallel met het schooljaar in de provincie Zuid-Holland; tenzij de jaarplanner anders vermeld wordt er op feestdagen en in schoolvakanties niet gerepeteerd.

 • De producties worden aan het einde van de repetitieperiode uitgevoerd in een theater in Den Haag;
  zodra de locaties en speeldata definitief zijn vermelden we deze in onze Agenda. 
 • Heb je vragen of opmerkingen met betrekking tot de auditie(s), inschrijven of lesgeld, neem dan contact met ons op via info@vrijetheaterschool.nl

(c) 2018 VTS  |  info@vrijetheaterschool.nl