de Vrije  

Theaterschool 

PRODUCTIEKLASSEN


PRODUCTIEKLAS
OLIVER!

Deze klas is bedoeld voor iedereen tussen 9 en 22 jaar met al een beetje theaterervaring.
Inschrijven kan alleen aan het begin van het seizoen en na het doen van een auditie.
De productie wordt in de kersttijd uitgevoerd op de Royal Christmas Fair 2017 op het Lange Voorhout en in de Koninklijke Schouwburg.

 • Repetitiedag & -tijd:

zaterdag, 13:30 - 18:00u


 • Startdatum:

Zaterdag 30 september 2017

(14 weken)

 • Productieteam:

Caspar Bik, Jannelieke Schmidt en
Jordan Tuinman


 • Ervaring / Auditie vereist:


 • Lesgeld:

€350


 • Code klas:

VTS-PR OT!


Productieschema
Productieschema VTS-PR OT!.pdf (523.96KB)
Productieschema
Productieschema VTS-PR OT!.pdf (523.96KB)
Inschrijfformulier
Inschrijformulier VTS-PR OT!.pdf (496.39KB)
Inschrijfformulier
Inschrijformulier VTS-PR OT!.pdf (496.39KB)


PRODUCTIEKLAS
SWEENEY TODD

Deze klas is bedoeld voor iedereen tussen 12 en 22 jaar met een aantal jaar theaterervaring.
Inschrijven kan alleen aan het begin van het seizoen en na het doen van één of meer auditie(s).

De productie wordt aan het einde van het seizoen uitgevoerd in het Theater aan het Spui.

 • Repetitiedag & -tijd:

zaterdag, 13:30 - 18:00u


 • Startdatum:

Zaterdag 30 september 2017

(30 weken)

 • Productieteam:

 Caspar Bik, Jannelieke Schmidt en
 Jordan Tuinman

 • Ervaring / Auditie vereist:
 • Lesgeld:

€600


 • Code klas:

VTS-PR ST


Productieschema
Productieschema VTS-PR ST.pdf (543.01KB)
Productieschema
Productieschema VTS-PR ST.pdf (543.01KB)
Inschrijfformulier
Inschrijformulier VTS-PR ST.pdf (498.86KB)
Inschrijfformulier
Inschrijformulier VTS-PR ST.pdf (498.86KB)


ALGEMENE INFORMATIE

 • Voor deelname aan een productieklas moet je één of meer ronde(n) auditie doen.
  De auditie(s) vinden plaats in de maand september; zodra de auditiedatum bekend is vermelden we deze in onze Agenda.
 • Aanmelden voor de auditie(s) kan via audities@vrijetheaterschool.nl
  Na ontvangst van je aanmelding krijg je van ons per email een uitnodiging voor de auditie(s).

  Ben je jonger dan 18 jaar dan is voor aanmelding toestemming van je ouders vereist.
 • Wanneer je met goed gevolg auditie hebt gedaan moet je uiterlijk op 1 november bij ons zijn ingeschreven.
  Download hierboven het inschrijfformulier en stuur het naar info@vrijetheaterschool.nl
  of geef het af bij één van de teamleden.
  Ben je jonger dan 18 jaar dan is voor inschrijving toestemming van je ouders vereist.
 • Het lesgeld moet uiterlijk op 1 november bij ons zijn bijgeschreven.
  Maak dit tijdig over op rekening NL04INGB0006641441 ten name van de Vrije Theaterschool.
  Vermeld hierbij de code van de klas en de naam van de leerling.

  j
  Het lesgeld voor de productieklas OLIVER! mag desgewenst gespreid worden betaald;
  termijnen voor gespreide betaling zijn 1 november 2017 en 1 januari 2018.
  j
  Ook het lesgeld voor de productieklas SWEENEY TODD mag desgewenst gespreid worden betaald;
  termijnen voor gespreide betaling zijn 1 november 2017, 1 januari 2018 en 1 april 2018.

 • Heb je vragen of opmerkingen met betrekking tot de auditie(s), inschrijven of lesgeld, neem dan contact met ons op via info@vrijetheaterschool.nl

 • Afhankelijk van het gekozen script bestaat een productieklas uit ongeveer 25 tot 30 leerlingen.

 • De repetities lopen parallel met het schooljaar in de provincie Zuid-Holland; tenzij het productieschema anders vermeld wordt er op feestdagen en in schoolvakanties niet gerepeteerd.

 • De producties worden aan het einde van de repetitieperiode uitgevoerd in een theater in Den Haag;
  zodra de locaties en speeldata definitief zijn vermelden we deze in onze Agenda. 
 • Meer informatie over de vakken waarin je les krijgt krijgt, onze docenten, hun methodiek en de Vrije Theaterschool in het algemeen op de pagina De School.

(c) 2018 VTS  |  info@vrijetheaterschool.nl