de Vrije  

Theaterschool 

PRODUCTIEKLASSEN 2018 - 2019


PRODUCTIEKLAS ANNIE

Deze klas is bedoeld voor iedereen tussen 9 en 22 jaar met al een beetje theaterervaring.
Inschrijven kan alleen na het doen van een auditie; deze wordt gehouden in augustus 2018.

ANNIE wordt in de kersttijd uitgevoerd op de Royal Christmas Fair 2018 op het Lange Voorhout en in de Koninklijke Schouwburg. 

 • Repetitiedag & -tijd:

zaterdag, 13:30 - 18:00u


 • Startdatum:

zaterdag 1 september 2018

(16 weken)

 • Productieteam:

Caspar Bik, Jannelieke Schmidt en
Jordan Tuinman


 • Ervaring / Auditie vereist:


 • Lesgeld:

€350


 • Code klas:

VTS-PR ANPRODUCTIEKLAS
LES MISERABLES

Deze klas is bedoeld voor iedereen tussen 12 en 22 jaar met een aantal jaar theaterervaring.
Inschrijven kan alleen na het doen van één of meer auditie(s); deze worden gehouden in september 2018.

LES MISERABLES wordt aan het einde van het seizoen uitgevoerd in het Theater aan het Spui. 

 • Repetitiedag & -tijd:

zaterdag, 13:30 - 18:00u


 • Startdatum:

zaterdag 29 september 2018

(24 weken)

 • Productieteam:

 Caspar Bik, Jannelieke Schmidt en
 Jordan Tuinman

 • Ervaring / Auditie vereist:
 • Lesgeld:

€600


 • Code klas:

VTS-PR LMALGEMENE INFORMATIE

 • Voor deelname aan een productieklas moet je één of meer auditie(s) doen.
  De auditie(s) vinden plaats in de maanden augustus en september; zodra de auditiedata definitief zijn vermelden we deze in onze Agenda.
 • Aanmelden voor een auditie(s) kan via audities@vrijetheaterschool.nl
  Na ontvangst van je aanmelding krijg je van ons per email een uitnodiging voor de auditie(s).

  Ben je jonger dan 18 jaar dan is voor aanmelding toestemming van je ouders vereist.
 • Wanneer je met goed gevolg auditie hebt gedaan moet je uiterlijk op 1 november bij ons zijn ingeschreven.
  Download hierboven het inschrijfformulier voor de betreffende productieklas(sen) en stuur het naar info@vrijetheaterschool.nl
  of geef het af bij één van de teamleden.
  Ben je jonger dan 18 jaar dan is voor inschrijving toestemming van je ouders vereist.
 • Het lesgeld moet uiterlijk op 1 november bij ons zijn bijgeschreven.
  Maak dit tijdig over op rekening NL04INGB0006641441 ten name van de Vrije Theaterschool.
  Vermeld hierbij de code van de klas en de naam van de leerling.

  j
  Het lesgeld voor de productieklas ANNIE! mag desgewenst gespreid worden betaald;
  termijnen voor gespreide betaling zijn 1 november 2018 en 1 januari 2019.
  j
  Ook het lesgeld voor de productieklas LES MISERABLES mag desgewenst gespreid worden betaald;
  termijnen voor gespreide betaling zijn 1 november 2018, 1 januari 2019 en 1 april 2019.

 • Voor een tegemoetkoming in de lesgelden brengen wij u desgewenst graag in contact met de diverse Haagse en/of regionale culturele instellingen die hierin gespecialiseerd zijn. Met een aantal hiervan hebben wij inmiddels enige jaren contact en goede ervaringen.
  Wij verzoeken u niet zelfstandig korting op het lesgeld toe te passen; zonder onze schriftelijke toestemming bent u het bedrag verschuldigd dat op het inschrijfformulier vermeld staat.

 • Heb je vragen of opmerkingen met betrekking tot de auditie(s), inschrijven of lesgeld, neem dan contact met ons op via info@vrijetheaterschool.nl

 • Afhankelijk van het gekozen script bestaat een productieklas uit ongeveer 25 tot 30 leerlingen.

 • De repetities lopen parallel met het schooljaar in de provincie Zuid-Holland; tenzij het productieschema anders vermeld wordt er op feestdagen en in schoolvakanties niet gerepeteerd.

 • De producties worden aan het einde van de repetitieperiode uitgevoerd in een theater in Den Haag;
  zodra de locaties en speeldata definitief zijn vermelden we deze in onze Agenda. 
 • Meer informatie over de vakken waarin je les krijgt krijgt, onze docenten, hun methodiek en de Vrije Theaterschool in het algemeen op de pagina de School.

(c) 2018 VTS  |  info@vrijetheaterschool.nl