de Vrije  

Theaterschool 

DE SCHOOL


DISCIPLINES EN VAKKEN 

Op de Vrije theaterschool wordt lesgegeven in drie disciplines; theater, muziek en dans.
Deze disciplines bestaan uit een aantal verschillende vakken, waardoor de lessen heel afwisselend zijn, en je altijd iets nieuws leert.

  
THEATER

  
MUZIEK

  
DANS

 • Basistechniek
 • Spel technieken
 • Spreekvaardigheid
 • Monoloog / Dialoog
 • Tragedie / Komedie
 • Improvisatie
 • Commedia dell’arte
 • Theatergeschiedenis
 • Basistechniek
 • Klassieke muziek en zang
 • Populaire muziek en zang
 • Wereldmuziek
 • Solfège
 • Compositie
 • Muziekgeschiedenis
 • Basistechniek
 • Ballet
 • Moderne dans
 • Euritmie
 • Folkloristische dans
 • Improvisatie
 • Dansgeschiedenis


DOCENTEN

De lessen op de Vrije Theaterschool worden gegeven door professionele theaterdocenten en theatermakers.
Dit seizoen bestaat ons docententeam uit:

FRANK OELE
Dramaturg & Speldocent

NICOLE DE ROOIJ
Spel- & Zangdocent

CASPAR BIK

Choreograaf & Dansdocent

   JANNELIEKE SCHMIDT
Zangdocent & Vocal Coach

JORDAN TUINMAN
Regisseur & Theater Vormgever


METHODIEK

Het karakter van de lessen en cursussen op de Vrije Theaterschool ligt in het verlengde van dat van het onderwijs op de Vrije Scholen;
het is primair gericht op de verrijking en inspiratie van alle deelnemers en het sociale proces van de groep waar zij onderdeel van uitmaken. 

Door lesstof en opdrachten klassikaal te bespreken en uit te laten voeren wordt een homogene klas of groep gevormd waarin de deelnemers elkaar, ondanks onderlinge verschillen in bijvoorbeeld leeftijd of ervaring, motiveren en ondersteunen.

De kwaliteit en diepgang van een scene, een lied, een dans of een avondvullende voorstelling wordt hiermee vooral het resultaat van wat de groep voor elkaar over heeft en niet uitsluitend van individueel talent.

Dit principe is toepasbaar op het gehele spectrum van disciplines, vakgebieden, stijlen en stromingen binnen het onderwijsaanbod van de Vrije Theaterschool; van Stanislavski’s psychologisch realisme tot hedendaags minimalisme, van Carl Philip Emanuel Bach tot Philip Glass
en van Petipa tot McMillan.

Ter vergelijking, bij diverse andere instellingen staat de groep juist vaak in de schaduw van dat ene uitzonderlijke talent naar wie alle aandacht uitgaat; deelname aan een les, repetitie of cursus is daarmee niet bij voorbaat voor alle deelnemers dezelfde verrijkende ervaring.
Het gevoel minder goed of getalenteerd te zijn dan een ander prevaleert hierbij vaak over het gevoel dat het fijn is om met elkaar samen te werken en gezamenlijk een doel te bereiken.

De Vrije Theaterschool streeft ernaar allereerst het maximale te halen uit wat een groep met elkaar kan; juist diegenen die niet de ambitie hebben beroepsmatig met kunst en cultuur bezig te zijn samen tot een prestatie te laten komen, alvorens uitzonderlijke talenten op realistische wijze te ondersteunen in hun keuzes voor de toekomst.


INITIATIEFNEMERS

De Vrije Theaterschool is een initiatief van Frank Oele, Caspar Bik en Jordan Tuinman uit 2013.
Met de Vrije Theaterschool willen zij hoogwaardig kunst- en cultuuronderwijs voor leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs een nieuwe impuls geven.

Kwaliteit, diepgang en talentondersteuning zijn hierbij de voornaamste uitgangspunten.

Het initiatief is zeer positief ontvangen en wordt breed gedragen, waaruit een grote maatschappelijke behoefte blijkt in een tijd waarin kunst- en cultuur ten gevolge van een aantal ingrijpende bezuinigingsronden vrijwel uit het reguliere onderwijs lijkt te verdwijnen.

FRANK OELE
Directie

CASPAR BIK
Directie

JORDAN TUINMAN
Zakelijk Leider

(c) 2018 VTS  |  info@vrijetheaterschool.nl